Gimnazjum Nr 8

im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej

XXI Tydzień Ziemi

 

XXI Tydzień Ziemi

Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału!

Konkursy organizowane przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu adresowane są do młodych ludzi o różnych zainteresowaniach i uzdolnieniach. Klamrą, która spina te różne formy w jedną całość jest wrażliwość wobec otaczającego nas świata Przyrody i otwartość na innych ludzi i ich problemy.

 

Zgłaszanie uczestnictwa w konkursach u p. Przybyły.

Życzymy licznych sukcesów  

 

 

Wykaz konkursów XXI „Tygodnia Ziemi":

Konkurs na plakat XXI „Tygodnia Ziemi" (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne)

Konkurs poetycki: „Takie klimaty..." (wszystkie typy szkół)

Konkurs fotograficzny: „Zaskakujące..." (wszystkie typy szkół)

Konkurs internetowy: „W trosce o klimat. Inicjatywy lokalne i decyzje indywidualne" (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne)

Konkurs plastyczny: „Cztery pory roku z Naturą" (przedszkola)

Konkurs plastyczny na Projekt znaczka pocztowego (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne)

 

UWAGA: warunkiem uczestnictwa w konkursach XXI „Tygodnia Ziemi" jest zapoznanie się z Regulaminem konkursów opublikowanym na stronie www.muzeumgornictwa.pl Zgłoszenie uczestnictwa (do Turnieju Wiedzy Ekologicznej) bądź przedstawienie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu zawartych w Regulaminie.