W drodze do Europy – nowoczesny nauczyciel, informacje