Gimnazjum Nr 8

im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej

 

 

Szkoła Współpracy

 

 

 

 

Tematy projektów edukacyjnych

 

Tematy projektów edukacyjnych realizowanych w roku szkolnym 2016/2017 

 

 

 

Program doradztwa zawodowego

 

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

GIMNAZJUM NR 8
IM. STANISŁAWA LIGONIA
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

 

Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY 2016/2017
Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Ligonia
w Rudzie Śląskiej

Program profilaktyki

         Celem działań profilaktycznych jest powstrzymanie lub ograniczenie zachowań niekorzystnych społecznie, zwiększenie zdolności do podejmowanie konstruktywnych decyzji, usuwanie lub ograniczenie zewnętrznych zagrożeń zwiększających ryzyko powstania zachowań niekorzystnych, a także podnoszenie poziomu zdolności do obrony przed różnego rodzaju zagrożeniami zewnętrznymi...