Gimnazjum Nr 8

im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej

 

 

Szkoła Współpracy

 

 

 

 

Dofinansowanie do biblioteki


Nasza biblioteka szkolna, jedyna w Rudzie Śląskiej, otrzyma dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa w kwocie 15 000zł na zakup nowych pozycji bibliotecznych. Prosimy o zgłaszanie propozycji nowych książek.

 

 

 

Biblioteka szkolna i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

 


Godziny otwarcia:

Poniedziałek:

08.00  -   14.00

Wtorek:

08.00  -   14.30

Środa:

08.00  -   14.30

Czwartek:

 08.00  -   16.00  

Piątek:

08.00  -   13.00

Biblioteką szkolną i ICIM opiekuje się :
mgr Katarzyna Kołakowska

Konkurs frazeologiczny

Góra książek


Konkurs frazeologiczny


Dopasuj podane związki frazeologiczne do ich objaśnień. Gdy masz wątpliwości, skorzystaj ze słownika frazeologicznego j. polskiego. Powodzenia!

 

 

 

 

 1. Góra książek.

 1. Wyżej.

 1. Góra lodowa.

 1. Jechać do miejscowości położonej w górach.

 1. Góry i doliny.

 1. Wiem, zanim jakiś fakt nastąpi.

 1. Do góry.

 1. Na całej przestrzeni.

 1. Do góry nogami.

 1. Obiecywać dużo korzyści.

 1. Leżeć do góry nogami.

 1. Daleko, nie wiadomo gdzie.

 1. Głowa do góry.

 1. Robić karierę.

 1. Ręce do góry!

 1. Towar zdrożał.

 1. Od góry do dołu.

 1. Płacić na początki jakiegoś okresu.

 1. Być u góry.

 1. Polecenie władz wyższych.

 1. Iść w górę.

 1. Nie martw się.

 1. Wyjechać w góry.

 1. Schodzić, toczyć się z góry.

 1. Z góry wiem.

 1. Duża ilość książek.

 1. Płacić z góry.

 1. Niedaleko, prędko.

 1. Traktować kogoś z góry.

 1. Patrzeć w kierunku prostopadłym ku zenitowi.

 1. Za siedmioma górami.

 1. Kosztować ponad jakąś sumę.

 1. Obiecywać złote góry.

 1. Nierówności, wyboje.

 1. Nie z górami.

 1. Odnosić się lekceważąco.

 1. Rozkaz z góry.

 1. Leniuchować.

 1. Kosztować z górą 50 zł.

 1. Należeć do uprzywilejowanych.

 1. Chleb poszedł w górę.

 1. Wezwanie do nieporuszania się.

 1. Patrzeć w górę.

 1. Masa lodowa oderwana od lodowca.

 1. Z góry na dół.

Z. W odwrotnym niż normalnie porządku.

Regulaminy

 

Regulamin biblioteki

 

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracyjni szkoły.
2. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki oraz przestrzegania jego reguł.
3. Czytelnik może wypożyczyć książkę wyłącznie na swoje nazwisko.
4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy tytuły.
5. Każdą książkę można wypożyczyć na okres jednego miesiąca, z możliwością przedłużenia jeszcze o dalsze dwa tygodnie.
6. Jeżeli czytelnik bez zgody nauczyciela bibliotekarza przetrzymuje książkę ponad wyznaczony termin, ilość wypożyczanych dla niego tytułów ogranicza się do jednego.
7. Nauczyciele mogą wypożyczać książki na cały rok szkolny (poza beletrystyk).
8. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki.
9. Z księgozbioru podręcznego, oraz z książek, które w bibliotece znajduj się tylko w jednym egzemplarzu, a także z czasopism i wycinków gromadzonych w teczkach tematycznych można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.
10. Korzystając z materiałów bibliotecznych w czytelni należy wpisać swoje dane osobowe do zeszytu odwiedzin czytelni.
11. Aby móc wypożyczyć materiały z księgozbioru podręcznego do korzystania poza lokalem biblioteki, należy bibliotekarce pozostawić swoja legitymację szkolną oraz wpisać nazwisko do zeszytu odwiedzin czytelni.
12. Każdy czytelnik odpowiada materialne za wypożyczone przez siebie książki.
13. Za zagubioną lub zniszczoną książkę, należy odkupić taką samą, lub, gdy jest to niemożliwe, inną wskazaną przez bibliotekarkę.
14. Wszystkie książki należy szanować.

 

 

 

Regulamin internetowego centrum informacji multimedialnej

 

 1. Ze stanowisk komputerowych można korzystać nieodpłatnie w godzinach pracy biblioteki.

 2. W przypadku większej liczby chętnych czas przeznaczony dla jednego użytkownika wyznacza nauczyciel bibliotekarz.

 3. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów edukacyjnych, tzn. do poszukiwań materiałów w dokumentach elektronicznych i w Internecie, rozszerzania wiedzy przedmiotowej, gromadzenia informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych, do wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, do tworzenia dokumentów organizacji działających w szkole.

 4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

 5. Wyszukany materiał można zapisać na prywatnych - wolnych od wirusów dyskietkach.

 6. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

 7. Przy stanowisku mogą znajdować się najwyżej dwie osoby.

 8. Imię i nazwisko użytkownika, czas korzystania z komputera, klasę, datę, numer stanowiska oraz dane o wydruku zapisujemy w specjalnym zeszycie.

 9. W Centrum Multimedialnym należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie należy zostawiać w szatni, a plecaki i teczki w wyznaczonym do tego miejscu. Nie wolno wnosić napojów i artykułów spożywczych.

 10. U nauczyciela bibliotekarza można dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego.

 11. Wszystkie uszkodzenie lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.

 12. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Za osobę niepełnoletnią odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 13. Nieprzestrzeganie regulaminu MCI spowoduje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika, a w drastycznych przypadkach łamania regulaminu - zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.

 14. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

 15. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności dotyczących dostępu do informacji niejawnych, rozpowszechniania pornografii i innych zakazanych przez prawo treści. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo do blokowania dostępu do usług oraz monitorowania poczynań czytelników.

 16. Regulamin wchodzi w życie dnia 03.01.2008 r.