Gimnazjum Nr 8

im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej

 

 

Szkoła Współpracy

 

 

 

 

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych


UWAGA UCZNIOWIE KLAS TRZECICH GIMNAZJUM!


19 maja ruszyła elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. W załączniku harmonogram rekrutacyjny i terminy.

 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych).

 

 

 

 

 

 

 

Doradztwo zawodowe dla klasy III b

Doradztwo zawodowe dla klasy III b

 


Terminy: 25 wrzesień oraz 2, 9, 16 i 23 październik
Godz. 14.30 - 15.30
Spotkania w małych grupach wg zapisów. Sala 112.

Informacje dot. naboru

Ważne informacje dla klas III - rekrutacja

 

- od 13 maja do 25 czerwca 2013 r. do godziny 12.00 - termin logowania i wyboru szkół. Kandydat układa listę oddziałów, do których chce kandydować w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

 

Kandydat drukuje podanie z Systemu. Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do:

- zasadniczych szkół zawodowych oraz techników - dołączają do podania oświadczenie, którego treść drukowana jest razem z podaniem,

 

- oddziałów lub szkół sportowych, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych, integracyjnych, z międzynarodową maturą, artystycznych - potwierdzają w tych szkołach prawidłowość dokumentów wymaganych przez daną szkołę.

Wydrukowane podanie podpisane przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów) oraz potwierdzone we właściwych szkołach zaświadczenia i dokumenty, kandydat zanosi do szkoły, w której jest oddział wybrany przez niego jako pierwszy - jest to szkoła pierwszego wyboru.

 

- od 28 czerwca do 01 lipca 2013 r. do godziny 15.00 - kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (tylko kopie oznaczone nr 1),

 

Kandydat powinien sprawdzić na swoim koncie w Systemie poprawność wprowadzonych i zaakceptowanych danych. W przypadku wykrycia niezgodności należy niezwłocznie skontaktować się ze szkołą pierwszego wyboru.

 

- 5 lipca 2013 r. do godziny 10.00 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały,

 

- do 9 lipca 2013 r. do godziny 10.00 - termin potwierdzenia przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginałów o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

 

UWAGA!

Niezłożenie oryginału świadectwa w terminie oznacza bezpowrotną rezygnację z możliwości przyjęcia do danej klasy. Kandydat taki będzie mógł ubiegać się o przyjęcie wyłącznie w ramach rekrutacji uzupełniającej w dniach od 10 lipca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

 

- 10 lipca 2013 r. do godziny 9.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach. Kandydat sprawdza w Systemie lub na liście wywieszonej w szkole, czy jest przyjęty.

 

- do szkół dysponujących wolnymi miejscami kandydaci mogą być przyjmowani od 10 lipca 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. kiedy to nastąpi zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów. Kandydat, który nie dostał się do żadnego oddziału sprawdza gdzie zostały wolne miejsca. Po wybraniu odpowiedniej przez siebie szkoły zgłasza się do wybranej szkoły i składa wymagane do przyjęcia dokumenty.