Gimnazjum Nr 8

im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej

Dyrekcja

Klaudia Rolnik

 

Klaudia Barbara Rolnik 

Dyrektor Gimnazjum nr 8
im. Stanisława Ligonia
w Rudzie Śląskiej


         Z wykształcenia magister matematyki; od roku 1989 do 1991 nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 26 w Rudzie Śląskiej; od roku 1997 do 2004 dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 a od roku 1999 dyrektor Gimnazjum Nr 8 im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej; ukończone studia podyplomowe z zakresu „Zarządzanie i Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w Oświacie" oraz „Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość".