Gimnazjum Nr 8

im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej

Rada Rodziców 2016/2017

Prezydium Rady Rodziców Gimnazjum Nr 8 im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej


Przewodniczący – Aleksandra Zalewska
Zastępca przewodniczącego – Witold Hanke
Sekretarz – Monika Zalewska
Skarbnik – Justyna PilchowskaKomisja Rewizyjna Rady Rodziców Gimnazjum Nr 8 im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej


Ewelina Glińska
Małgorzata Michałek
Ewa Mucha
Beata Poloczek
Anna Kraszewska
Sitko Dariusz
Aleksandra Nowakowska