Gimnazjum Nr 8

im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej

 

 

Szkoła Współpracy

 

 

 

 

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

    Zaproszenie

 

SERDECZNIE Zapraszamy
Uczniów, nauczycieli
i rodziców
NA UROCZYSTE PODSUMOWANIE
PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

realizowanych przez młodzież Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2013/2014,
które odbędzie się dnia 09 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Ligonia
przy ulicy ks. P. Lexa 14 w Rudzie Śląskiej 6.

 

Dopalacze - STOP

Zapraszam rodziców na szkolenie prowadzone przez specjalistów Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach pt. "Dopalacze - STOP", które odbędzie się 28 maja 2014r. (środa) o godz. 17.00 w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej. Szkolenie będzie trwało ok. pół godziny, a następnie będzie możliwość konsultacji indywidualnych. Osoby chętne proszę o zapisy u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie pod numerem tel. 32 2422010.

Konkurs Deutschmeister - V edycja

W dniu 15 maja uczniowie naszego gimnazjum - Denis Kłos oraz Kamil Skrzypek wzięli udział w finale V edycji bytomskiego konkursu Deutschmeister organizowanego przez Zespół Szkół Społecznych pod patronatem Prezydenta miasta Bytom. Nasi uczniowie zajęli 4 miejsce na 26 szkół z całego województwa, które brały udział.

Register to read more...

Szkoła Współpracy

Nasza Szkoła przystąpiła do projektu Szkoła Współpracy.

 

O projekcie:

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Projekt  jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań.

 

Cele szczegółowe projektu to:

 

  • Diagnoza obecnego stanu współpracy w szkole oraz oczekiwań wobec niej wśród rodziców, uczniów i nauczycieli.
  • Wypracowanie modelowych, adekwatnych do polskich warunków rozwiązań wzmacniających współpracę na wszystkich poziomach edukacyjnych.
  • Przegląd prawnych i organizacyjnych uwarunkowań dla współpracy oraz wypracowanie rekomendacji zmian legislacyjnych i organizacyjnych ułatwiających współpracę.
  • Wzmocnienie współpracy w 1034 szkołach i przedszkolach dzięki wsparciu szkoleniowo-warsztatowemu.
  • Stworzenie i udostępnienie wiedzy w zakresie możliwości aktywnego udziału rodziców w życiu szkół i przedszkoli.
  • Stworzenie i udostępnienie zasobów wiedzy dotyczącej aktywnego uczestnictwa uczniów i uczennic w życiu szkół, głównie w ramach samorządu uczniowskiego.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami  dotyczącymi projektu, które znajdują się na stronie internetowej http://www.szkolawspolpracy.pl/.